می تونی بحث درباره ازدواج فرد سالم با تالاسمی ماژور را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!