جا به جایی کروموزومی یعنی چه؟

جا به جایی کروموزومی یعنی چه؟

ترنس لوکیشن یا ترنس لوکاسیون (Translocation) که به آن جا به جایی کروموزومی نیز گفته می شود زمانی رخ می دهد که یک کروموزوم شکسته شود و قطعات تکه تکه شده آن به کروموزوم های دیگری متصل شوند. تشخیص جابجایی های کروموزومی می تواند برای تشخیص برخی بیماری ها و اختلالات ژنتیکی مهم باشد. مجله […]
Read More