آزمایش ARMS- PCR

آزمایش ARMS- PCR چیست؟

آزمایش ژنتیک نوعی آزمایش پزشکی است که طی آن تغییرات (جهش‌ها) ایجاد شده در ژن‌ها، کروموزوم‌ها یا پروتئین‌ها را مشخص می‌کنند. نتایج یک آزمایش ژنتیکی می‌‌تواند یک بیماری مشکوک ژنتیکی را تأیید یا رد کند یا به تعیین احتمال ابتلا یا انتقال یک اختلال ژنتیکی در فرد کمک کند. یکی از تکنیک‌های پرکاربرد ژنتیکی آزمایش […]
Read More