سندروم x شکننده

وابسته به X یا وابسته به Y

وابسته به X یا وابسته به Y به چه معناست؟

کروموزوم‌ها ساختارهایی هستند که حاوی DNA (عامل وراثت  صفات و بیماری‌ها) هستند و آن‌ها را در یک سلول می‌گنجانند. کروموزوم‌ها از نظر ساختاری کاملاً پیچیده هستند و حاوی عناصری خاص و لازم برای فرآیندهایی مانند تکثیر (replication) و تفکیک (segregation) می باشند. به طوور خلاصه خانم‌ها 44 عدد کروموزوم اتوزوم (پیکری) و دو کروموزوم جنسی […]
Read More