بیماری کاناوان

بیماری کاناوان

بیماری کاناوان بیماری کاناوان یک اختلال ژنتیکی نادر است که توانایی سلول عصبی مغز برای ارسال و دریافت پیام را از بین می برد و از گروه اختلالات ژنتیکی به نام لکودیستروفی است. جهش در ژن ASPA باعث این بیماری می شود. در نوزادان و کودکان این بیماری شایع تر است. در چند ماه اول […]
Read More