هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری در هفته یازدهم بارداری جنین حدود 5.5 سانت طول دارد، در این زمان می توان گفت تقریبا تمام اندام های او به طور کامل تشکیل شده اند. جنین در هفته یازدهم بارداری شروع به لگد زدن و کشش اندام خود می کند، حرکات او در این زمان بسیار خفیف و کوچک است. […]
Read More