سندروم نفروتیک

سندروم نفروتیک

سندروم نفروتیک سندروم نفروتیک یا نفروز، به مجموعه علائم و نشانه هایی گفته می شود که به دلیل آسیب به غشای پایه گلومرول های کلیه در فرد ایجاد می گردد. با شروع این بیماری پروتئین های خون، به ادرار بیمار وارد می شوند و در نتیجه این امر کلیه ها به مقدار زیادی پروتئین دفع […]
Read More