سپتوم واژن

سپتوم واژن چیست؟

سپتوم واژن چیست؟ سپتوم واژن وضعیتی است که در صورت عدم رشد کامل سیستم تولید مثل زنان اتفاق می افتد. دیواره ای از بافت در واژن باقی می ماند که از خارج قابل مشاهده نیست. دیواره بافت می تواند به صورت عمودی یا افقی باشد و واژن را به دو قسمت تقسیم کند. بسیاری از […]
Read More