ژن درمانی در هیپرآمونمی

ژن درمانی در هیپرآمونمی

ژن درمانی در هیپرآمونمی ژن‌ های موجود در سلول‌ های بدن انسان نقش مهمی در سلامتی عمومی بازی می ‌کنند، در واقع یک ژن معیوب می ‌تواند موجب بیماری شود. بیماری هایپر آمونمی (Hyperammonemia) نوعی اختلال متابولیک است که طی آن سطح آمونیاک خون از حد طبیعی فراتر می رود و فرد را در معرض […]
Read More