کرانیوسینوستوز متوپیک

سندروم پلاژیوسفالی یا بدشکلی سر در نوزادان (سر صاف در نوزادان)

سندروم پلاژیوسفالی یا بدشکلی سر در نوزادان (سر صاف در نوزادان)

سندروم پلاژیوسفالی یا بدشکلی سر در نوزادان (سر صاف در نوزادان) چیست؟ سندروم پلاژیوسفالی زمانی ایجاد می شود که در سر نوزاد ناحیه ای صاف یا تخت در جمجمه مشاهده می شود. این شرایط می تواند باعث نامتقارن نشان دادن سر کودک شود. برخی اینگونه توصیف می کنند که وقتی سر از بالا مشاهده می […]
Read More
کرانیوسینوستوز

کرانیوسینوستوز چیست؟

کرانیوسینوستوز چیست؟ کرانیوسینوستوز نوعی نقص مادرزادی است که در آن یک یا چند شیار در جمجمه کودک قبل از تشکیل کامل مغز کودک بسته می شود. به طور معمول، این شیارها تا حدود 2 سالگی نوزادان باز می مانند و سپس به استخوان سفت نزدیک می شوند. انعطاف پذیری استخوان ها باعث رشد فضای مغز […]
Read More