وابسته به X یا وابسته به Y

وابسته به X یا وابسته به Y به چه معناست؟

کروموزوم‌ها ساختارهایی هستند که حاوی DNA (عامل وراثت  صفات و بیماری‌ها) هستند و آن‌ها را در یک سلول می‌گنجانند. کروموزوم‌ها از نظر ساختاری کاملاً پیچیده هستند و حاوی عناصری خاص و لازم برای فرآیندهایی مانند تکثیر (replication) و تفکیک (segregation) می باشند. به طوور خلاصه خانم‌ها 44 عدد کروموزوم اتوزوم (پیکری) و دو کروموزوم جنسی […]
Read More
QF-PCR

QF-PCR

QF-PCR نام آزمایش تشخیص انیوپلوئیدی کروموزومی با استفاده از تکنیک QF-PCR نام بخش مولکولی نوع نمونه پرزهای جفتی یا مایع آمنیوتیک شرایط نگهداری در جای خنک نگهداری و به سرعت به آزمایشگاه منتقل شود موارد درخواست تعیین وضعیت سریع انیوپلوئدی کروموزوم های ۱۳، ۱۸، ۲۱، X و Y جنین در رابطه با سندروم های شایع […]
Read More
آزمایش DNA

آزمایش DNA

آزمایش DNA نژادم چیست، ریشه و اصلیتم از کجاست؟ با شکل ها و رنگ های مختلفی که داریم و لباس و غذاهای متفاوتی که دوست داریم، نقطه مشترک همه انسان ها شاید همین سوال باشد. با کمک آزمایش DNA می توانید تا هزار سال پیش خود را ردیابی کنید. سه نوع اصلی از تست ژنتیکی […]
Read More