کیفوسکولیوتیک

سندرم اهلرز

سندرم اهلرز Ehlers-Danlo چیست و چگونه درمان می شود؟

سندرم اهلرز Ehlers-Danlos چیست و چگونه درمان می شود؟ سندرم سندرم اهلرز Ehlers-Danlos (EDS) یک بیماری ارثی است که بر بافت های پیوندی بدن تأثیر می گذارد. بافت همبند وظیفه پشتیبانی و ایجاد ساختار پوست، رگ های خونی، استخوان ها و اندام ها را بر عهده دارد و از سلول…
Read More