آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک به بررسی و تحقیق در رابطه با علم ژنتیک و با هدف کلی ارائه خدمات ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک شروع به فعالیت می نماید.
آزمایشگاه سیتوژنوم در فروردین سال ۹۳ زیر نظر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با مسئولیت فنی آقای دکتر حسین مزدارانی شروع به فعالیت نمود. هدف این آزمایشگاه ارائه خدمات تخصصی سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی پزشکی به بیماران و جامعه پزشکی می باشد. هم اکنون آزمایشگاه سیتوژنوم در زمینه های زیر خدمات ارائه می نماید:

  • سیتوژنتیک
  • سیتوژنتیک مولکولی
  • ژنتیک مولکولی
  • سندروم‌های ناپایداری کروموزومی
  • حساسیت پرتوی
  • بیومانیتورینگ و دزیمتری سیتوژنتیکی

سیتوژنتیک چیست ؟

یکی از خدمات آزمایشگاه ژنتیک خدمات سیتوژنتیک است، سیتوژنتیک به شاخه ای از علم ژنتیک مرتبط می شود که به مطالعه ساختار و ترکیب کروموزومی یک سلول می پردازد. سیتوژنتیک شامل آنالیز روتین کروموزومهای G-Band بوده و سایر تکنیکهای بندینگ و نیز سیتوژنتیک مولکولی شامل FISH و CGH می باشد.

سیتوژنتیک مولکولی

روش فوق که به منظور رفع نا هنجاری های جنین مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان روش جایگزین کشت کروموزومی (کاریوتایپ) به منظوربررسی ناهنجاری های کروموزمی جنین در آزمایشگاه ژنتیک مورد استفاده قرار می گیرد. سیتوژنتیک مولکولی روشی برای درمان ناباروری است که می تواند مشکلات و ناهنجاری های موجود را شناسایی و رفع نماید. سیتوژنتیک مولکولی با ایجاد یک حاملگی سالم و بدون مشکل و تولد فرزندان سالم همراه است و درصد موفقیت آن نسبت به روش های پیشین بسیار بالا خواهد بود.

آزمایش ژنتیک برای چه کسانی لازم است؟

برای آن که بدانیم یک فرد یا خانواده لازم است آزمایش ژنتیک انجام دهند یا خیر، لازم است ابتدا مورد مشاوره قرار گیرند. مشاوره ژنتیک حتما می بایست توسط پزشک متخصص ژنتیک یا پزشک آموزش دیده و دارای مجوز فعالیت مشاوره ژنتیک انجام گیرد. نکته مهم آن است که یاد آوری شود که مشاوره قبل و بعد از انجام آزمایش ژنتیک لازم است.

آزمایشگاه ژنتیک خوب در تهران

Leave A Comment