دقت غربالگری

دقت غربالگری

دقت غربالگری چه قدر قابل اعتماد است؟ آزمایش غربالگری احتمال ابتلای جنین به نقص‌های مادرزادی خاص مانند سندرم داون، تریزومی ۱۸، تریزومی ۱۳ و نقص‌های لولۀ عصبی را نشان می‌دهد.

دقت غربالگری در بهترین وضعیت خود در حدود ۹۰ درصد می باشد، به این معنی که در ۹۰ درصد بارداری هایی که جنین مبتلا به سندرم داون است، نتایج غربالگری درست می باشد.

یعنی از ۱۰ بارداری همراه با سندرم داون ۹ مورد آن در غربالگری ها ریسك بالا خواهند داشت، اما در یك غربالگری با ریسك بالا به این معنی نیست كه جنین حتما مبتلا به سندرم داون است بلكه بدین معنی است كه خطر به اندازه كافی بالاست و باید ارزیابی بیشتری انجام شود.

متاسفانه در بهترین تست های غربالگری حدود ۱۰ درصد موارد سندرم داون شناسایی نمی شوند و این از معایب این تست های غربالگری می باشد.

نتیجه آزمایش

در این آزمایش احتمال نتیجۀ مثبت کاذب وجود دارد، به این معنا که با وجود این که نتیجۀ آزمایش حاکی از وجود یک مشکل است، جنین سالم باشد.

گرفتن نتیجۀ مثبت کاذب می‌تواند باعث اضطراب و انجام آزمایش‌های تهاجمی تشخیصی مانند آمنیوسنتز شود. بسیاری از زنانی که نتیجۀ آزمایش آن ها به طور کاذب مثبت می‌شود، فرزند سالمی خواهند داشت.

گاهی نیز نتیجۀ منفی کاذب است و با این وجود که جنین دارای نوعی نقص مادرزادی است، نتیجۀ آزمایش حاکی از سالم بودن جنین است که به این حالت، نتیجۀ منفی کاذب می‌گویند. پزشک با در نظر گرفتن سن شما و جنین، نتیجۀ آزمایش را تفسیر می‌کند. اگر نتیجۀ آزمایش غیرطبیعی باشد، شاید لازم باشد که پزشک با انجام سونوگرافی جنین، از سن او اطمینان پیدا کند.

باید گفت مثبت بودن نتیجه به این معناست که احتمال ابتلای فرزند شما به نقص مادرزادی بیشتر از حد معمول است و به هیچ‌ وجه به معنای این نیست که کودک شما حتما دارای نقص خواهد بود.

آمنیوسنتز در دوران حاملگی

Leave A Comment