انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان

انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان

انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان

انجام آزمایش خون در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ حکم خون دادن در حالت روزه با توجه به آثاری که برای انسان دارد متفاوت است با این حال موجب باطل شدن روزه نخواهد شد. حالات زیر به عنوان حکم خون دادن برای آزمایش در ماه رمضان در نظر گرفته می‌شود

  • خارج کردن خون از بدن در صورتی که از روی اختیار باشد و سبب ضعف گردد، برای روزه‌دار کراهت دارد، چه با حجامت و فصد باشد و چه برای آزمایش خون یا اهدای آن. لازم به ذکر است که در کراهت داشتن فرقى بین ماه رمضان و غیر رمضان نیست، اگر چه کراهت در ماه رمضان شدیدتر است.
  • چنانچه خون دادن در حال روزه باعث بی‌هوشی شود موضوع فرق می‌‌کند. زیرا به فتوای امام خمینی (ره) یکی از شرایط صحیح بودن روزه، عقل است پس اگر کسی مست یا بی‌هوش شود، هرچند در قسمتی از روز، روزه‌اش صحیح نیست.

در حالت کلی می‌توان گفت که خون گرفتن در ماه مبارک رمضان اگر ضرورتی برای انجام آن نباشد و فرد بداند که این کار موجب باطل شدن روزه می‌گردد، حرام می‌باشد.

آیا روزه بودن جواب آزمایش را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

همین طور سوال دیگری که در ماه مبارک رمضان پیش می آید این است که چگونه با ارائه نمونه برای آزمایشگاه همچنان روزه روزه دار حفظ شود؟ انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان در چه شرایطی امکان پذیراست؟

همان طور که می‌دانید، ناشتا بودن فرد مورد آزمایش یکی از ارکان اصلی برای نمونه گیری می‌باشد در نتیجه بهتر است زمان نمونه گیری را با توجه به روزه دار بودن فرد، در زمان نزدیک به افطار قرار دهید .

می‌دانیم که این راه حل برای تمام آزمایشات جواب گو نمی‌باشد. به عنوان مثال در آزمایشات هورمونی که زمان نمونه گیری حتماً باید ۸ صبح باشد. در این زمان میزان کورتیزول و برخی دیگر از ویژگی های فرد در حالت مناسب است. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر برخی هورمون های دیگر از جمله ACTH دارای ریتم های روزانه می باشند و در ساعات مختلف روز میزان متفاوتی دارند و حتماً باید در صبح نمونه گیری صورت گیرد.

نویسنده و مترجم: دکتر سارا فرخی مشاور ژنتیک

راههای ارتباط با ما

Leave A Comment