انواع کم خونی

انواع کم خونی

انواع کم خونی بر اساس سه دسته از عوامل تقسیم بندی می شود :

 • ازدست رفتن حجم زیادی از خون، خونریزی های حاد یا مزمن
 • ازبین رفتن سلول های خونی، همولیز
 • کمبود تولید سلول های خونی

علائم انواع کم خونی

 • احساس خستگی زودرس و فرسودگی : مهمترین علامت کم خونی
 • ضعف
 • رنگ پریدگی پوست
  ضربان نامنظم یا تند قلب
  کوتاهی نفس
  درد قفسه سینه
  احساس سبکی در سر و یا سرگیجه خفیف
  مشکلات شناختی
  بی حسی، کرختی یا سردی انتهای اندام ها
  سردرد
  بی خوابی در شب

خون از سلول های خونی و مایعی به نام پلاسما تشکیل شده است. سه نوع سلول خونی در پلاسما شناور هستند:

 • گلبول های سفید : این سلولها با عفونت ها مبارزه می کنند.
 • پلاکت ها : این سلول ها به لخته شدن خون پس از ایجاد جراحت ها کمک می کنند.
 • گلبول های قرمز : این سلول ها اکسیژن را از رگ ها به مغز، سایر ارگان ها و بافت های مختلف بدن حمل می کنند. بدن شما برای عملکردهای خود به خون حاوی اکسیژن احتیاج دارد.

بسیاری از سلول های خونی از جمله گلبول های قرمز به صورت مداوم در مغز استخوان تولید می شوند.

تشخیص آزمایشگاهی انواع کم خونی

CBC

شامل:

 • RBC
 • MCV میانگین حجم هر گلبول قرمز
 • HB برای مردان بالغ هموگلوبین کمتر از gr/dl 13 و برای زنان بالغ کمتر از gr/dl 12 کم خونی محسوب می شود.
 • RDW پهنای گستردگی گلبول های قرمز
 • Hct
 • سرعت نشست گلبول های قرمز ESR
  اندازه گیری فریتین
  میزان آهن سرم
  ترانسفرین
  میزان فولات سرم
  میزان ویتامین B12 سرم
  الکتروفورز هموگلوبین
  آزمایش عملکرد کلیه ها همانند اندازه گیری Cr سرم

چنان چه تشخیص دشوار باشد، آسپیراسیون مغز استخوان طبق تشخیص پزشک انجام می شود که نتایج آن وضعیت سلول های بنیادی مولد گلبول های قرمز را مشخص می کند و بر این اساس می توان به کم خونی و نوع آن پی برد و درمان مناسب توسط پزشک تجویز می شود.

کم خونی ماکروسیتیک

کم خونی داسی شکل

Leave A Comment