انواع گروه خونی

انواع گروه خونی

انواع گروه خونی کدامند؟ چه چیزی من و شما را می سازد؟ این سوالی است که اساس معمای ژنتیک می باشد. همچنین نقطه عطف اکتشافات ما از گروه های خونی است. اصول تحریک کننده ای که مجموعه واحدی از فرآیند ها و خصوصیات مربوط به شما را می سازد و مجموعه منحصر به فرد و متفاوتی که به فرد تعلق دارد را تشکیل می دهند، کدام مجموعه هستند؟ کلید این سوال وراثت ژنتیکی است. وراثت ژنتیکی هر فرد خط داستان شکست ناپذیر زندگی می باشد. اطلاعاتی ژنتیکی که در نتیجه خصوصیات خاص آن ها به فرد منتقل شده است.

چه چیزی گروه خونی را تعیین می کند؟

در زبان علم ژنتیک، گونه های مختلف گروه خونی به شکل اجزایی مشخص شده اند. هر شخصی دارای آلل ها یا اجزا تشکیل دهنده ژن ها می باشد. آلل ها تعیین می کنند چشمان شما آبی باشد یا قهوه ای، قد بلند داشته باشید یا قد کوتاه، موهای مشکی داشته باشد یا قرمز و سایر تفاوت هایی که به این صورت است.

  • سه نوع خونی از آلل وجود دارند که عبارتند از:
  • گروه خونی A
  • گروه خونی B
  • گروه خونی O

این یعنی سه تغییر یا جایگزین برای گروه خونی شما وجود دارد. با این حال تاثیر گروه خونی ما بسیار فراتر از وقتی است که رنگ چشم شما را مشخص می کند.

سیستم های تاثیرات گروه خونی باید به گونه ای باشند که بتوانند سایر ژن هایی که بلافاصله جایگزین آن می شوند و یا در نزدیکی آن ها قرار می گیرند را تحت تاثیر قرار دهند. این سیستم توضیح می دهد که چرا نوع گروه خونی ما می تواند بدون چنین سیستم های خونی متنوعی – از آنزیم های گوارشی گرفته تا عصب های شیمیایی – تاثیر داشته باشد.

ارتباط ژنتیکی مشخص بین گروه خونی و سرطان سینه وجود دارد. بسیاری از متخصصان تغذیه وقتی برای اولین بار در مورد ارتباط بین گروه خونی و گوارش جستجو کردند، بسیار متعجب و شگفت زده شدند. زیرا آن ها تاثیر فیزیکی قابل توجه گروه خونی را به عنوان یک آنتی ژن سطحی در نظر می گرفتند.

ژنتیک گروه خونی

Leave A Comment