کاریوتایپ مایع آمنیوتیک

کاریوتایپ مایع آمنیوتیک

کاریوتایپ مایع آمنیوتیک

آزمایش کاریوتایپ مایع آمنیوتیک یکی از آزمایشات مفید در دوران بارداری است که می تواند در غربالگری های قبل از زایمان تاثیر به سزایی داشته باشد. این آزمایش با دریافت اطلاعاتی تکمیلی سابقه سقط و یا مشکلات مانع بارداری را تشخیص می دهد. در مواردی که بارداری فرد با سقط جنین همراه است نیز می توان علت سقط و عوامل تاثیر گذار بر آن را بررسی نمود.

به کمک این آزمایش می توان بیماری های ژنتیکی که به صورت موروثی یا خانوادگی شیوع می یابند را بررسی نمود. همچنین این آزمایش برای بررسی وضعیت مادری که در سن بالا اقدام به بارداری می نماید نیز مناسب است.

برای انجام این آزمایش نیاز به مراجعه به آزمایشگاه ژنتیک خواهید داشت پس حتما آزمایشگاه ژنتیک خوبی را انتخاب کنید که نتایج قابل اعتماد باشد. در مرکز ژنتیک پزشکی سیتوژنوم تمامی آزمایشات و مشاوره های ژنتیک توسط پرسنلی با تجربه و توانمند قابل انجام می باشد. توصیه می شود قبل از انجام کلیه آزمایشات ژنتیک حتما مشاوره ژنتیک انجام شود.

کاریوتایپ مایع آمنیوتیک با بی حسی موضعی انجام می شود که درد زیادی را متحمل نخواهید شد. این روش می تواند مشکلات کروموزومی جنین را از نظر تعداد و ساختار به خوبی بررسی نماید و نشان دهد.

جدول زیر به صورت خلاصه شرح کلی از این آزمایش در اختیار شما قرار می دهد.

نام آزمایشکاریوتایپ مایع آمنیوتیک
نام بخشسیتوژنتیک
نوع نمونه۲۰ سی سی مایع آمنیوتیک
شرایط نگهدارینمونه گیری باید توسط متخصص زنان یا مراکز تصویربرداری صورت پذیرد.
نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.
نمونه در دمای خنک نگهداری شود (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).
موارد درخواستمشاهده ریسک در غربالگری، سابقه سقط یا مشکل در بارداری قبلی
سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده
سونوگرافی غیرطبیعی
تعیین جنسیت
سن بالای مادر
روشکشت سلولی
زمان انجام آزمایش۲۱-۱۴ روز

آمنیوسنتز

Leave A Comment