سلول یوکاریوت

بیان ژن به چه معناست؟

بیان ژن به چه معناست؟

بیان ژن (Gene expression) فرآیندی است که طی آن اطلاعات رمز گذاری شده در یک ژن فعال شده و شروع به کار می‌کند. بیان ژن از طریق رونویسی مولکول‌های RNA که پروتئین‌ها را کد می‌کنند یا مولکول‌های RNA غیر کدکننده انجام می‌گیرد. به عبارتی ساده‌تر بیان ژن به عنوان یک…
Read More
بازآرایی ژنتیکی به چه معناست؟

بازآرایی ژنتیکی به چه معناست؟

بازآرایی ژنتیکی به چه معناست؟ حیات انسان از ابتدای دوره پیدایش آن ها تا به الان دستخوش تغییرات مثبت و منفی زیادی شده است. انسان تا اواخر صده 9 میلادی علت دقیق تغیییرات ذاتی مانند معلولیت های جسمی و روحی و یا بروز بیماری های غیر میکروبی را درک نمی…
Read More