درمان بیش فعالی نوجوانان

درمان بیش فعالی نوجوانان

علائم ADHD در نوجوانان چگونه تشخیص داده می شود؟ درمان بیش فعالی نوجوانان چگونه امکانپذیر است؟ ADHD به طور معمول زودتر در کودکی تشخیص داده می شود. تشخیص در نوجوانان دشوارتر است زیرا علائم بیش فعالی کمتر مشهود است و به همین علت درمان بیش فعالی نوجوانان نیز دیرتر شروع می شود. به دلیل همپوشانی […]
Read More
علائم ADHD در نوجوانان

علائم ADHD در نوجوانان چیست؟

علائم ADHD در نوجوانان چیست؟ اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) یک اختلال رشد عصبی است. بر اساس یک نظر سنجی در سال 2016، در بیش از 3.3 میلیون نفر بین 12 تا 17 سال تشخیص داده شده است. حال می خواهیم بدانیم علائم ADHD در نوجوانان چیست. ممکن است در کودکان کوچکتر چند […]
Read More