جهش های بد معنی

جهش های بد معنی

جهش های بد معنی (Missense mutation) که به آن ها واریانت نادرست (Missense variant) نیز گفته می شود تغییرات ژنتیکی هستند که طی آن ها جانشینی یک جفت باز آلی، کد ژنتیکی را به گونه‌ ای تغییر می ‌دهد که اسید آمینه ‌ای متفاوت از اسید آمینه معمول و طبیعی در آن موقعیت تولید می […]
Read More
بیان ژن به چه معناست؟

بیان ژن به چه معناست؟

بیان ژن (Gene expression) فرآیندی است که طی آن اطلاعات رمز گذاری شده در یک ژن فعال شده و شروع به کار می‌کند. بیان ژن از طریق رونویسی مولکول‌های RNA که پروتئین‌ها را کد می‌کنند یا مولکول‌های RNA غیر کدکننده انجام می‌گیرد. به عبارتی ساده‌تر بیان ژن به عنوان یک کلید روشن/خاموش برای کنترل زمان […]
Read More