ویرایش ژن انسانی یا ژن درمانی

گام های جدید در ویرایش ژن انسانی یا ژن درمانی

گام های جدید در ویرایش ژن انسانی یا ژن درمانی برای اولین بار، پزشکان ژنی را در داخل بدن فردی ویرایش کرده اند. با این حال، بسیاری از دانشمندان هنوز روش CRISPR را برای ویرایش ژن انسانی ترجیح می دهند. ماه گذشته، یک مرد مبتلا به اختلال ژنتیکی ناتوان کننده…
Read More