هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری

نوزاد شما در حال حاضر حدود 2/155 کیلوگرم وزن و تقریبا 45 سانتی متر طول دارد. پوست جنین از هر زمانی صاف تر است. سیستم عصبی مرکزی او به بلوغ رسیده و ریه هایش همچنان به بالغ شدن ادامه می دهند. اگر شما در هفته سی و چهارم از بارداری دچار استرس هستید که شاید زایمانتان در این هفته از بارداری اتفاق بی افتد، باید گفت در صورتی که نوزاد بین هفته سی و چهارم و سی و هفت بارداری متولد شود هیچ مشکلی سلامتی او را تهدید نمی کند.

در طول چند هفته گذشته بدن نوزاد شما با تشکیل چربی زیر پوست شروع به رشد کرده است. این بخش مهمی از پیشرفت است زیرا این ذخایر چربی به کودک کمک می کنند که دمای بدن خود را بعد از زایمان تنظیم کند.

سیستم عصبی مرکزی به بلوغ ادامه می دهد و ریه ها به خوبی توسعه یافته اند. اگر شما به عللی دچارزایمان زودرس شده اید نگران نباشید زیرا همان طور که گفته شد مشکلی پیش نخواهد آمد.

مادر در هفته سی و چهارم بارداری

مهم است که به یاد داشته باشید که بارداری هر زن متفاوت است، بنابراین افزایش وزن شما ممکن است متفاوت از سایر زنان باردار باشد. مهمترین چیز این است که رحم شما با سرعت ثابت رشد کند.

به طور معمول افزایش مایع آمنیوتیک تا ۳۴ الی ۳۶ هفته است. در هفته سی و هفتم بارداری میزان مایع آمنیوتیک شروع به کاهش می کند تا فضای بیشتری برای نوزاد فراهم شود.

توصیه های لازم برای مادران در هفته سی و چهارم بارداری

زایمان زمانی اتفاق می افتد که دهانه رحم به ۱۰ سانتی متر گسترش یافته است. به طور معمول یک زن پس از وارد شدن به مرحله اول زایمان، زمانی که انقباضات رحم هر ۵ دقیقه اتفاق می افتد، لازم است تا به بیمارستان مراجعه کند. علائم زایمانی را بشناسید و برای زایمان آماده باشید زیرا هر لحظه ممکن است اتفاق بی افتد.

فعالیت های لازم در هفته 34

در هفته سی و چهارم بارداری ممکن است هر لحظه زایمان رخ دهد در نتیجه آماده باشید و برای وقوع آن برنامه ریزی کنید .این برنامه ریزی می تواند به کاهش استرس در این دوران کمک کند. در صورتی که فرزندان دیگری دارید حتما در این هفته از بارداری به فکر نگهداری از بقیه فرزندانتان توسط شخص دیگری باشید.

برای کاهش استرس بهتر است از بستگان نزدیک خود بخواهید که کارهایی که مربوط به امور زندگی شما هست را در زمانی که در بیمارستان بستری هستید تقبل کند.

سایر توصیه ها در هفته های آخر بارداری

شکم شما در این زمان از بارداری به اندازه کافی بزرگ شده است در نتیجه پاها و دست هاتیان دچار ورم می باشند که می تواند تحمل شرایط را کمی دشوار کند. توصیه می شود برای داشتن احساس راحت تر بر بالشت تکیه دهید و قامت خود را صاف نگهدارید این روند سبب می گردد تا از سوزش سر دل شما به نسبت کم شود.

ممکن است با افزایش وزن در این هفته از بارداری رگ های واریسی بر پاهای شما نمایان شود، برای کنترل می توانید پاهای خود را از سطح بدن بالاتر نگه دارید، همچنین پوشیدن جوراب واریس به کنترل آن کمک می کند.

با رعایت نکات ذکر شده می توانید بارداری به دور از استرس و خطر داشته باشید.