سرطان خون چیست؟

سرطان خون چیست؟
آیا سرطان خون ارثی است؟

سرطان خون یک نوع سرطان مغز استخوان بدن است، جایی که سلول های خون شما در آنجا ساخته می شوند. این یک بیماری ژنتیکی است، اما تصور نمی شود که بیشتر موارد ارثی باشد. عوامل خطر مختلفی احتمال ابتلا به این بیماری را در شما ایجاد می کنند. برخی از این عوامل خطر در کنترل شما هستند و برخی دیگر خارج از کنترلند.

دانشمندان فکر می کنند انواع مختلف سرطان خون در اثر جهش در DNA سلول های خونی ایجاد می شود. این جهش های ژنتیکی نحوه تولید سلول های خونی مغز استخوان را تغییر می دهد یا از عملکرد صحیح این سلول های خونی جلوگیری می کند. در نهایت، سلول های غیر طبیعی خون سلول های خونی سالم شما را از بین می برند.

این جهش ها ژنتیکی هستند اما معمولاً ارثی نیستند. این بدان معنی است که گرچه سرطان خون در اثر جهش در ژن ها ایجاد می شود، اما این ناهنجاری های ژنتیکی اغلب از خانواده به ارث نمی رسد. به این حالت جهش ژنی اکتسابی گفته می شود.

همیشه مشخص نیست که چه عواملی باعث بروز این جهش ها می شوند. شما ممکن است از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به سرطان خون باشید، اما عوامل خطر در زندگی، مانند سیگار کشیدن نیز می توانند احتمال ابتلا به سرطان خون را در شما ایجاد کنند. سایر عوامل محیطی مانند قرار گرفتن در معرض برخی مواد شیمیایی و تابش نیز می تواند در پشت ناهنجاری های DNA باشد که می تواند باعث سرطان خون شود.

چه تفاوتی بین یک بیماری ژنتیکی و یک بیماری ارثی وجود دارد؟

این دو اصطلاح با هم یکسان نیستند، اگرچه هر دو به بیماری هایی اشاره دارند که در اثر جهش در ژن های شما ایجاد می شوند. بیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم.

بیماری ژنتیکی

یک بیماری ژنتیکی همیشه بیماری نیست که از طریق خانواده منتقل شود. بیماری ژنتیکی هر بیماری است که در اثر ناهنجاری DNA ایجاد شود، چه ارثی باشد و چه اکتسابی. این ناهنجاری DNA در اثر جهش در یک ژن یا چندین ژن ایجاد می شود.

جهش ها می توانند در طول زندگی شما اتفاق بیفتند زیرا خطاهایی در تولید سلول رخ می دهد. همچنین می توانند در اثر عوامل محیطی ایجاد شوند. این عوامل محیطی شامل قرار گرفتن در معرض اشعه یا برخی مواد شیمیایی است.

بیماری ارثی

بیماری ارثی نوعی بیماری ژنتیکی است که در آن جهش های ژنی از خانواده شما به ارث می رسند. جهش های ژنی در تخمک یا اسپرم وجود دارد و باعث انتقال بیماری از والدین به فرزندان آنها می شود. برخی از نمونه های بیماری های ارثی شامل هموفیلی، کم خونی سلول داسی شکل و دیستروفی عضلانی است. به ندرت اتفاق می افتد که این نوع بیماری های ارثی به طور ناگهانی در کسی ظاهر شود که سابقه خانوادگی در آن وجود ندارد.

انواع مختلفی از سرطان های ارثی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، سرطان های پستان، تخمدان، روده بزرگ و پروستات دارای عناصر ارثی هستند که ممکن است خانواده ها را در معرض خطر قرار دهد.

اختلالات مغز استخوان