بررسی آزمایش خون مادر از نظر Cell Free Fetal DNA

بررسی آزمایش خون مادر از نظر Cell Free Fetal DNA

بررسی آزمایش خون مادر از نظر Cell Free Fetal DNA

بررسی آزمایش خون مادر از نظر Cell Free Fetal DNA چگونه انجام می شود؟ انجام این آزمایش برای غربالگری در دوران بارداری می باشد، که در آن دی ان ای آزاد جنینی بررسی می شود. اگر بخواهیم آن را با دیگر آزمایش ها مقایسه کنیم از دقت بالاتری برخوردار است. با گرفتن خون مادر در دوران بارداری دی ان ای آزاد جنینی در خون مادر بررسی می شود و از جنبه ناهنجاری های کروموزومی آنالیز می شود. این آزمایش نام های مختلفی داشت، در گذشته به آن NIPD می گفتند که به معنای تشخیص غیر تهاجمی قبل از تولد است اما در اصل این آزمایش تشخیصی نیست و نام آن به NIPT تغییر پیدا کرد. هر چند که همچنان بر روی نام این آزمایش نظر مشترکی وجود ندارد که البته نام NIPS پیشنهاد شده است که منظور غربالگری غیر تهاجمی پیش از تولد می باشد.

مزایا و معایب Cell Free Fetal DNA

با انجام این آزمایش تقریبا ۹۹ درصد از ناهنجاری های کروموزومی ۲۱ قابل تشخیص خواهند بود و احتمال این که نتیجه این آزمایش منفی کاذب باشد یعنی این که نتواند ناهنجاری های کروموزوم ۲۱ یا ۱۳ یا ۱۸ را گزارش بدهد بسیار پایین است.

از مهم ترین مزایای این آزمایش غیر تهاجمی بودن آن است و خطری مادر و یا جنین را با انجام این آزمایش تهدید نخواهد کرد.

اما در رابطه با عیب هایی که این روش دارد می توان گفت برای انجام آن باید هزینه بالایی را پرداخت کرد و تقریبا دو برابر هزینه ایی که برای روش های تشخیص قطعی وجود دارد، بوده و در مقایسه با آزمایشات غربالگری معمولی ده برابر می باشد.

در روش های تشخیصی قطعی تمامی کروموزوم ها آنالیز می شوند، اما در این آزمایش تنها کرومزومهای ۱۳ و ۱۸ و ۲۱ بررسی می شوند و دقت آن در مادرهایی که بارداری چند قلو دارند کاهش پیدا می کند.

این آزمایش موقعیت کرومزومی جنین را نشان نمی دهد بلکه وضعیت کرومزومی جفت را گزارش خواهد داد. پس در صورت مثبت بودن نتیجه نمی توان گفت صد در صد جنین مبتلا می باشد و در این مواقع لازم است روش های تکمیلی دوباره انجام شود.

نکاتی در رابطه با Cell Free Fetal DNA

این آزمایش در خارج از کشور و با کیفیت های متفاوت انجام می شود و به همین دلیل هزینه آن مختلف خواهد بود. اما برای تمامی افراد باید قبل از انجام این آزمایش مشاوره ژنتیک صورت گرفته باشد و باید از نتیجه و مزایا و معایب آن آگاهی کامل داشته باشند و در حالت مثبت بودن نتیجه لازم است که روش های تهاجمی مانند سی وی اس یا آمنیوسنتز برای مادر انجام بگیرد.

آمنیوسنتز در دوران حاملگی

Leave A Comment