تفسیر آزمایش stool

تفسیر آزمایش stool

تفسیر آزمایش stool جهت تشخیص بیماری انگل می باشد. گاهی به طور اتفاقی نمونه با خاک و یا آب، آلوده به ارگانیسم های دارای زندگی می شود و می تواند به راحتی به تک یافته های انگلی آلوده شود.

بیمار بعد از مصرف موادی مثل باریم، آنتی بیوتیک ها، بیسموت، داروهای ضد مالاریا و … تا یک یا دو هفته نمی تواند آزمایش انگل را انجام دهد. در افرادی که موادی مانند باریم و آنتی بیوتیک مصرف می کنند این مواد می تواند سبب از بین رفتن انگل در فرد شود، در نتیجه باید در این افراد نمونه برداری بعد از یک هفته انجام شود. در آزمایشگاه بعد از گرفتن نمونه از بیمار، ثبت مشخصات نمونه می کنند. منظور از ثبت مشخصات نمونه، نام بیمار، نام پزشک، شماره ازمایشگاه و تاریخ جمع آوری نمونه می باشد. همچنین برگه درخواست پزشک ضمیمه نمونه می گردد و در آن اطلاعات اضافی مربوط به بیمار ثبت می شود.

در تفسیر آزمایش stool هر نمونه مدفوع می تواند به عنوان یک نمونه مهم باکتری و انگل شناخته شود در نتیجه می تواند به عنوان یک منبع آلوده کننده شناخته شود.

برای تشخیص انگل باید هر یک روز درمیان و یا هر روز و حداقل ۳ مورد نمونه جمع آوری شود. اگر بیمار علائمی مثل اسهال و شکم درد نداشته باشد می توانیم از دو نمونه به صورت معمولی و از یک نمونه بعد از استفاده از مسهل استفاده کرد.

اگر پزشک در بیمار به آمیبیاز روده ای مشکوک باشد جمع آوری شش نمونه بیمار کمک کننده می باشد و می توان با آن به راحتی عفونت های آمیبی را تشخیص داد.

اگر در نوبت اول آزمایش انگل مثبت باشد، در دو نوبت دیگر نیز این آزمایش گرفته می شود و موارد به صورت کامل بررسی می شوند، تا تعیین شود که بیمار تنها به یک نوع انگل مبتلا است یا چند نوع.

اگر هدف از جمع آوری نمونه ۶ نمونه باشد باید این نمونه ها در فواصل زمانی ۱۴ روز جمع آوری شوند.

زمان صحیح جمع آوری نمونه

Liquid or watery

باید ۳۰ دقیقه بعد از جمع آوری نمونه آزمایش انجام شود.

Soft

بايد در فاصله زماني ۳۰ دقيقه بعد از جمع آوری نمونه آزمايش شود.

Semi formed

بايد در فاصله زماني ۶۰ دقيقه بعد از جمع آوري نمونه آزمايش شود.

formed

این مورد را می توان همان روز و یا حتی روز بعد نیز آزمایش کرد.

ذکر این نکته ضروری است که نمونه نگهداری شده در یخچال به منظور گرفتن آزمایش مستقیم مناسب نمی باشد به این دلیل که تروفوزوئیت تک یاخته از بین می رود.

تفسیر آزمایش انگلی

آزمایش آنالیز ادرار چیست ؟

Leave A Comment