مراحل غربالگری

مراحل غربالگری

قبل از توضیح مراحل غربالگری لازم است چند نکته را یادآور شویم

 • برخي اختلالات كروموزومي در غربالگري كشف مي شود كه شايع ترين آن، سندرم داون است.
 • سندرم داون وقتي اتفاق مي افتد كه در زمان تقسيم سلولي، جنين به جاي ۴۶ كروموزوم، ۴۷ كروموزوم دریافت کند.
 • سندرم داون ممكن است به صورت تصادفي در هر بارداري اتفاق بيفتد.
 • بررسی سن مادر یکی از ملاک های تشخیصی می باشد.

غربالگری ناهنجاری جنين در سه ماهه اول بارداری

در صورتي كه پس از مشاوره، والدين متقاضي انجام غربالگری باشند، غربالگري ناهنجاري جنين در سه ماهه اول برای والدین انجام می شود. که شامل موارد زیر می باشد:

 • آزمایش human chorionic gonadotropin
 • سونوگرافی NT
 • آزمایش PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A)

زمان انجام غربالگري سه ماهه اول، شروع هفته ۱۱ تا ۱۳ هفته + ۶ روز بارداري است.

درحال حاضر غربالگري جنين در سه ماهه اول بارداري توصيه مي شود. چنانچه خانم باردار پس از ۱۳ هفته و ۶ روز و قبل از هفته ۱۷ بارداري مراجعه نمايد و غربالگري سه ماهه اول را انجام نداده باشد، پس از مشاوره و انتخاب والدين، غربالگري سه ماهه دوم بارداري درخواست مي شود.

غربالگري ناهنجاري جنين در سه ماهه دوم بارداري

این دومین مرحله از مراحل غربالگری جنین می باشد. در صورت لزوم انجام غربالگري ناهنجاري جنين در سه ماهه دوم، كواد ماركر  Quad marker در هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداري به شرح زير درخواست مي شود:

 • free β hCG (human chorionic gonadotropin)
 •   uE3(unconjugated estriol)
 • Inhibin A
 • AFP(alpha-fetoprotein)

اگر گزارش كوادماركر پر خطر باشد، انجام آمنیوسنتز ضروري است.

اگر گزارش كوادماركر، كم خطر باشد احتمال وقوع ناهنجاري هاي مورد بررسي كم است.

آزمایشات لازم در بارداری را می توانید در این بخش مشاهده کنید:

آزمایش های بارداری

Leave A Comment