تست های تشخیصی Multiplex

تست های تشخیصی Multiplex

تست های تشخیصی Multiplex

تست های تشخیصی Multiplex چندین فاکتور (مانند ژن، ویروس، باکتری و … ) را به طور همزمان در یک آنالیز بررسی می کنند، که استفاده از آن ها سبب صرفه جویی در وقت شده و تشخیص سریعتر را امکان پذیر می سازد و همچنین این روش ها نیاز به حجم نمونه کمتری دارند. علاوه بر این، روش های Multiplex قادرند در موارد عفونی، عفونت های همزمان (توسط ۲ یا چند عامل عفونی ) را شناسایی کنند. از این تست ها در موارد تشخیصی، تعیین پیش آگهی و موارد غربالگری استفاده می شود. امروزه استفاده از تست های تشخیصی Multiplex، به روش Real-time PCR به دلیل حساسیت بالا و اختصاصی بودن و صرفه جویی در وقت مورد توجه قرار گرفتند که از آن ها برای تشخیص سریعتر و ممانعت از اتلاف وقت جهت درمان و جلوگیری از درمان های اضافی مورد استفاده قرار می گیرد.

تشخیص باکتری های ایجاد کننده اسهال با تست های تشخیصی Multiplex

طیف وسیعی از باکتری ها می توانند سبب ایجاد اسهال شوند که در بسیاری از موارد از نظر علائم بالینی شبیه به هم هستند. جهت درمان این افراد باید باکتری مسئول شناخته شود تا از آنتی بیوتیک مناسب استفاده نمود. روش معمول برای شناسایی آن ها، کشت مدفوع در محیط های مختلف است که پس از رشد باکتری با استفاده از محیط و تست های خاص باید آن را تعیین گونه نمود و سپس جهت انتخاب درمان، آنتی بیوگرام انجام شود، که این پروسه به چند روز زمان نیاز دارد.

با تست های تشخیصی Multiplex به روش Real- time PCR می توان بدون نیاز به کشت مدفوع، در یک آنالیز تعداد متعددی از این باکتری ها را شناسایی نمود همچنین با این روش می توان عفونت های همزمان توسط دو یا چند باکتری را تشخیص داد.

این روش قادر به شناسایی همزمان گونه های سالمونلا، یرسینیا، کلستریدیوم و … است.

تشخیص مننژیت های ویروسی

هریس ویروس های انسانی شامل ۸ ویروس مختلف هستند، که سبب بیماری های مختلفی می گردند. این خانواده شامل ویروس های مهمی مانند CMW ،HSV1 -2 ،EBV هستند.

انتروویروس ها خانواده ای متشکل از پولیوویروس ها، کوکساکی ویروس A، کوکساکسی ویروس B و اکوویروس هایی هستند که سبب بیماری های مختلفی همچون فلج اطفال، مننژیت، آنسفالیت و … می شوند.

آزمایش ژنتیک چیست؟

Leave A Comment