هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری ، گوش جنین به طور کامل توسعه خواهد یافت تا بتواند صدای مادر را به وضوح بشنود. در طی این هفته، جنین قادر به تشخیص صدای مادراز صداهای اطراف محیط خود خواهد بود. ریه های جنین نیز رشد می کنند اما در قالب کیسه های هوا و با کمک مایع آمنیوتیک که به رشد دستگاه تنفسی جنین کمک می کند، توسط ریه جذب و تخلیه می شود.

در مورد استخوان های جنین، رشد و افزایش طول و قدرت آن روز به روز افزایش می یابد. در طول هفته پانزدهم بارداری، جفت به رشد خود ادامه می دهد، و به جنین این امکان را می دهد تا مواد مغذی، مواد زائد و گازها را آزاد کند. مادران در این هفته شروع به دیدن جنین خود با حساسیت نور می کنند، آن ها با انجام یک آزمایش سرگرم کننده خواهان دیدن جنین خود هستند. با روشن کردن یک چراغ قوه و پرتاب آن به طور مستقیم بر روی شکم خود، متوجه خواهند شد که حرکت می کند و از نور دورمی شود.

اندام تناسلی خارجی جنین کمی ظاهر خواهد شد و در طول هفته ۱۵ بارداری به وضوح از طریق دستگاه سونوگرافی تشخیص داده می شود. مادران دراین هفته قادر خواهند بود که جنسیت جنین خود را بدانند. با توجه به حرکات دائمی جنین و رشد مداوم، می توانند اسکن اولتراسوند را در هفته بعد انجام دهند.

هفته پانزدهم بارداری چه اتفاقی برای مادران می افتد؟

برای مادران شروع این هفته بسیار هیجان انگیز خواهد بود، زیرا اکنون ازمزایای بارداری خود بهره می گیرند، که به عنوان “برآمدگی بارداری” خوانده می شود. علی رغم پایداری هورمون های مادران در طول هفته گذشته، برخی از علائم این هفته افزایش خواهد یافت. میزان مخاط در بسیاری از زنان باردار افزایش میابد و می تواند گرفتگی بینی، یا خونریزی ایجاد کند. اگر مادران برخی از این علائم را دارند، نباید نگران باشند، فقط به علت تغییرات هورمونی است. رحم مادران نیز هر هفته بزرگتر می شود.

برای آبی شدن چشم بچه چه کار کنم؟

Leave A Comment