هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

دوران بارداری دوره رویایی هر بانویی است، این دوره برای مادران از زیباترین دوران هاست. با این که به خستگی و بی خوابی دچار می شوند، اما خانم ها خوشحال به آن چه خداوند به آن ها هدیه داده است، هستند. در هفته دهم بارداری، جنین و مادر به برخی از تغییرات دست پیدا می کنند. رشد جنین در هفته دهم رخ می دهد، در این مرحله جنین با طول ۲-۳ سانتی متر و وزن ۲٫۵ گرم، اندازه ای مانند غنچه خواهد داشت. و مرحله فعال رشد در این هفته آغاز می شود که مادر بیشتر از قبل وجود جنین را احساس می کند.
جزئیات دقیق و کامل جنین شروع به رشد می کنند. گوش ها رشد می کنند و کودک قادر به شنیدن است. همچنین تمایل به برقراری ارتباط با صداهای خارجی دارد. چشم ها نیز شروع به رشد می کنند، اما برای محافظت از آن ها با پلک های متورم شده پوشیده می شوند و تا هفته یازدهم باقی می مانند.

در هفته دهم بارداری جوانه های دندان نیز رشد می کنند که تعداد آن ها ۲۰عدد است و دندان هایی را که در اولین سال های زندگی ظاهر می شوند تشکیل می دهند. در ادامه انگشتانش شروع به جدا شدن از یکدیگرمی کنند. ممکن است حرکت دست و پا، و همچنین جنبش انگشتان پا، لگد زدن، قرار دادن انگشت شست در دهان، و چرخش به راست و چپ سر، در حالی که طول سر ۵ سانتی متراست، انجام گیرد.

تغییرات بدن مادر چگونه است؟

مادر در هفته دهم بارداری تغییرات جزئی را در بدن خود حس می کند. بدن خانم باردار به طور بیرونی و بی صدا تغییر می کند؛ اما این تغییرات دائمی نیست و به زودی پس از تولد نوزاد برطرف می شود. از جمله این تغییرات:
احساس درد در پایین شکم مادر
افزایش اندازه رحم، برای جابجایی جنین، که باعث درد می شود.
رگ ها در پاهای او گسترش می یابند که باعث ایجاد سنگینی در پاهای مادرمی شود.
با افزایش رشد جنین، به مثانه مادر فشار وارد می شود.
تهوع شدید صبحگاهی
احساس خستگی و بی حالی
افزایش فشارخون
رشد رحم با رشد جنین
امکان خونریزی در لثه به علت افزایش هورمون پروژسترون در مادران
بزرگ شدن سینه ها بعلت شیردهی به نوزاد
تجمع مایع در قسمت های مختلف بدن برخی خانم های باردار
نوسان در خلق و خوی مادر

سندرم های تاثیر گذار بر شنوایی اطفال

Leave A Comment