QF-PCR چیست؟

QF-PCR چیست؟

QF-PCR چیست؟ بررسی QF-PCR روش تشخیص سریعی برای شناسایی آنیوپلوییدی‌های کروموزومی در سلول‌های مایع آمنیوتیک است. در این روش سلول‌ها برای کروموزوم های ۲۱، ۱۳، ۱۸، X و Y مورد بررسی قرار می‌گیرند. از آن جایی که این روش وضعیت تعداد کروموزوم ‌های مورد بررسی را نشان می‌دهد باید با کاریوتایپ کامل سلول‌های مایع آمنیوتیک مورد تایید قرار گیرد.

در چه مواردی QF-PCR توصیه می‌شود؟

  • یافته‌های غیر طبیعی در سونوگرافی
  • تست سه ماهه غیر طبیعی
  • تست سه‌گانه یا چهارگانه غیر طبیعی
  • در صورتی که هر یک از والدین ناقل نوآرایی های کروموزومی باشند یا موزاییسم گونادال داشته باشند.
  • سن بالای مادر
  • سابقه دارا بودن فرزند با نقص ژنتیکی

QF-PCR مخفف واکنش زنجیره ای فلورسانس-پلیمراز کمی است. QF-PCR یک روش آزمایشگاهی است که برای تقویت مناطق خاص DNA و کمیت مقدار DNA موجود در آن مناطق استفاده می شود.

کاربردهای QF-PCR چیست؟

QF-PCR می تواند برای تشخیص وجود کروموزوم های اضافی (آنیوپلوئیدی) در بیماران استفاده شود. این تست می تواند برای تشخیص سندرم داون (3 نسخه از کروموزوم 21)، سندرم ادواردز (3 نسخه از کروموزوم 18) و سندرم پاتائو (3 نسخه از کروموزوم 13) مفید باشد. این روش همچنین می تواند برای شناسایی هرگونه آنیوپلوییدی کروموزوم جنسی مورد استفاده قرار گیرد.

QF-PCR چگونه کار می کند؟

نشانگرهای DNA خاص (به نام تکرار Tandem Repeats یا STRs) در سراسر کروموزوم ها یافت می شوند. در QF-PCR، مارکرهای 3- 5 STR در بین کروموزوم های 13 ، 18 ، 21 و هر کروموزوم جنسی توسط PCR تقویت می شود. آغازگرهای مورد استفاده در تقویت هر بخش از DNA با برچسب های فلورسنت رنگی مختلف و برچسب های تقویتی اندازه های مختلفی دارند.

میزان فلورسانس و اندازه DNA ای که کپی شده است اندازه گیری می شود و نسبت ها به صورت گرافیکی ارائه می شوند و تمایز مناطق کروموزومی را نشان می دهند. تعداد قله ها و ارتفاع هر قله تعداد نسخه های آلل در آن ناحیه بر روی کروموزوم در نمونه DNA را نشان می دهد.

Leave A Comment